Αγγλικός Όρος
actor
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δράστης (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback