Αγγλικός Όρος
across-the-board phenomena
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Διάχυτα φαινόμενα (τα)

feedback