ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
βαθμός αποδεκτότητας (ο) acceptability rating
βαθμός επάρκειας (ο) adequacy rank
βαθμός (ο) degree
βαθμός επέκτασης (ο) degree of extension
βαθμός (ο) grade
βαθμός δυσκολίας (ο) item difficulty
βαθμός (ο) rank
βαθμολογική διάταξη (η) rank ordering
βαθμολογική κλίμακα (η), κλίμακα διαβάθμισης/εκτίμησης (η) rating scale
βαθμολογία, αποτέλεσμα score