Αγγλικός Όρος
rank
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθμός (ο)

feedback