Αγγλικός Όρος
rank ordering
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθμολογική διάταξη (η)

feedback