Αγγλικός Όρος
score
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθμολογία, αποτέλεσμα
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback