ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
βαθεία πτώση (η) abstract case
βαθιά deep
βαθεία πτώση (η) deep case
βαθεία σημασιολογική πτώση (η) deep semantic case
βαθμίδα Ε (η) e-grade
βαθμιαίος,-α,-ο gradual
βαθμιαία αντίθεση (η) gradual opposition
βαθμιαίοι μουσικοί τόνοι (οι) level tones
βαθμίδα Ο (η) o-grade
βαθμίδες φωνηέντων (οι) vowel grades