Αγγλικός Όρος
vowel grades
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθμίδες φωνηέντων (οι)

feedback