Αγγλικός Όρος
o-grade
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθμίδα Ο (η)

feedback