Αγγλικός Όρος
e-grade
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθμίδα Ε (η)
Πηγή
Βικιπαίδεια (https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7_(%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1))

feedback