Αγγλικός Όρος
abstract case
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αφηρημένη πτώση (η)
Όρος
βαθεία πτώση (η)

feedback