Αγγλικός Όρος
adequacy rank
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθμός επάρκειας (ο)

feedback