ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
αντίθετα προς το ρεύμα upstream
αναφορτώνω upload
ανεβάζω upload
άηχο σύμφωνο unvoiced consonant
Άηχος-η-ο Unvoiced / voiceless
άηχος,-η,-ο unvoiced
άχρονος-η-ο untensed
Άχρονος-η-ο, χωρίς χρόνο untensed
άτονος-η,-ο unstressed
απαλοιφή απροσδιόριστου αντικειμένου (η) unspecified object deletion