Αγγλικός Όρος
untensed
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002, 2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Άχρονος-η-ο, χωρίς χρόνο

feedback