Αγγλικός Όρος
unstressed
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal (1997, 2002, 2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
άτονος-η,-ο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
δυναμικά μη τονισμένος-η-ο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback