ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
οδηγός αγοράς (ο) bying guide
οδοντικό σύμφωνο dental consonant
οδοντικά κλειστά dental stops
οδηγός αγοράς λεξικού (ο) dictionary buying guide
Ο (όρισμα) Α (argument)
οδηγός (ο) guide
οδηγός (ο) guidebook
Ο (όνομα) (το) N (v. noun)
οδηγός χρήσης (ο) usage guide
οδηγός για τον χρήστη user’s guide