Αγγλικός Όρος
dictionary buying guide
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οδηγός αγοράς λεξικού (ο)

feedback