Αγγλικός Όρος
N (v. noun)
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ο (όνομα) (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback