Αγγλικός Όρος
dental consonant
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οδοντικό σύμφωνο
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback