Αγγλικός Όρος
guide
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οδηγός (ο)

feedback