Αγγλικός Όρος
bying guide
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
R. R. K. Hartmann (2001)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οδηγός αγοράς (ο)
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου

feedback