Αγγλικός Όρος
user’s guide
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οδηγός για τον χρήστη
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου

feedback