Αγγλικός Όρος
usage guide
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οδηγός χρήσης (ο)

feedback