ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
εγκιβωτισμένος,-η,-ο embedded
εγκιβωτισμός (ο) embedding
εγκιβωτισμός των κατασκευών (ο) nesting of construction
εγκλείον «εμείς» (το) inclusive “we”
εγκλείον πρώτο πρόσωπο (το) inclusive first person
εγκλείουσα διάζευξη (η) inclusive disjunction
εγκλείουσα έναντι αποκλείουσας διάζευξης (η) inclusive vs exclusive disjunction
έγκλειση (η) inclusion
έγκλειση σε τάξη (η) class inclusion
εγκλεισμένος,-η,-ο included