Αγγλικός Όρος
included
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκλεισμένος,-η,-ο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback