Αγγλικός Όρος
embedded
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκιβωτισμένος,-η,-ο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback