Αγγλικός Όρος
inclusive first person
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκλείον πρώτο πρόσωπο (το)

feedback