Αγγλικός Όρος
inclusive disjunction
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκλείουσα διάζευξη (η)

feedback