Αγγλικός Όρος
nesting of construction
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκιβωτισμός των κατασκευών (ο)
Πηγή
Lyons (2002)

feedback