Αγγλικός Όρος
embedding
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκιβωτισμός (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback