Αγγλικός Όρος
inclusion
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
έγκλειση (η)
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
εγκλεισμός (ο)
Πηγή
Crystal (2003)

feedback