Αγγλικός Όρος
class inclusion
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
έγκλειση σε τάξη (η)
Πηγή
Lyons (2002)

feedback