Αγγλικός Όρος
inclusive “we”
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Yule (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκλείον «εμείς» (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback