ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χρονοσυχνοτικός time-frequency
χρόνος που αναφέρεται στο χθες (ο) hesternal
Χρόνος ομιλίας (ο) speech time
χρόνος ελευθέρωσης release time
χρόνος εκκίνησης φωνής voice onset time (VOT)
χρόνος δράσης (ο) attack time
Χρόνος Διάθεση Όψη tma
χρόνος διαδικασίας (ο) attack time
Χρόνος γεγονότος (ο) Event time
χρόνος αρχικής μετατώπισης (ο) offset time