ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χωρίς μελωδικό τόνο, μη δυναμικά τονισμένος-η-ο, δυναμικά μη τονισμένος-η-ο unstressed
Χωρίς πόδα footless / unfooted
χωρίς ποιητικό αίτιο agentless
χωρίς σημασία nonsense
χωρίς σημασία non sense
χωρις υπόσταση substance-free
χωρίς χρόνο untensed
χωρισμός επιτονικών φράσεων (ο) intonational phrasing
χώρος (ο), διάστημα (το) space
χώρος γεγονότος (ο) event space