Αγγλικός Όρος
footless / unfooted
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Χωρίς πόδα

feedback