Αγγλικός Όρος
nonsense
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χωρίς σημασία

feedback