ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χωρίς δράστη agentless
χωρίς ποιητικό αίτιο agentless
χαρακτηριστικόαναφορικότητας (το) anaphora feature
χωρικός-ή-ό areal
χωρική ταξινόμηση (η) areal classification
χωρικές ομάδες (οι) areal groups
χωρική γλωσσολογία (η) areal linguistics
χωρικοί τύποι (οι) areal types
χρόνος δράσης (ο) attack time
χρόνος διαδικασίας (ο) attack time