ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φθόγγος (ο) speech sound
φωνή speech
Φάσμα (το) spectrum / range
φάσμα (το) spectrum
φασματογράφος (ο) spectrograph
φασματογράφημα spectrogram
φασματικές κορυφές spectral peaks
φασματική ανάλυση (η) spectral analysis
φασματικός-ή-ό spectral
φάσματα spectra