Αγγλικός Όρος
spectra
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φάσματα
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback