Αγγλικός Όρος
spectral analysis
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φασματική ανάλυση (η)

feedback