Αγγλικός Όρος
spectral peaks
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φασματικές κορυφές
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback