Αγγλικός Όρος
spectral
Πηγές
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φασματικός-ή-ό

feedback