ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φασματογράφημα ισοϋψών contour spectrogram
φασματογραφήματα στενής ζώνης (τα) narrow-band spectrograms
φασματογράφος (ο) spectrograph
φατική (επι)κοινωνία (η) phatic communion
Φατική (επι)κοινωνία (η) / επαφική (επι)κοινωνία (η) phatic communion
φατική γλώσσα (η) phatic language
φατική λειτουργία (η) phatic function
φατική πράξη (η) phatic act
φατικός,-ή,-ό phatic
φατνία (τα) alveole