Αγγλικός Όρος
phatic language
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατική γλώσσα (η)

feedback