Αγγλικός Όρος
phatic communion
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Φατική (επι)κοινωνία (η) / επαφική (επι)κοινωνία (η)

feedback