Αγγλικός Όρος
phatic act
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατική πράξη (η)

feedback