Αγγλικός Όρος
phatic
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
φατικός,-ή,-ό
Πηγή
ΛΚΝ
Όρος
επαφικός,-ή,-ό
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback