Αγγλικός Όρος
phatic function
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατική λειτουργία (η)

feedback