ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φωνητικό παιχνίδι (το) vocal play
φωνητήρια / φωνητικά όργανα (τα) vocal organs
φωνητικές πτυχές (οι) vocal lips
φωνητικές χορδές (οι) vocal lips
φωνητικές πτυχές/ χορδές (οι) vocal folds
φωνητικές πτυχές / χορδές (οι) vocal cords
φωνητικές χορδές (οι) vocal cords
φωνητικές πτυχές / χορδές (οι) vocal bands
φωνητικές χορδές (οι) vocal bands
φαινόμενο ρήματος στη δεύτερη θέση (το) verb-second phenomenon